Disclaimer website Dickens Fair Bennekom

Dickens Fair Bennekom

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de Dickens Fair Bennekom betreffende het voorbehoud voor de informatie op wij onze website aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie (tekst) op deze website is toegestaan en gratis. U mag de informatie verspreiden, kopiƫren en op een andere manier gebruiken mits u deze niet misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Dickens Fair Bennekom is het niet toegestaan fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Dickens Fair Bennekom.

 

Geen garantie op juistheid

Wij streven er naar de data, tekst en prijzen op onze website zo correct mogelijk weer te geven. Eventuele fouten (o.a. typ- en programmeerfouten) zijn niet uit te sluiten en bieden de bezoeker geen enkele garantie op een afspraak en/of overeenkomst.

Dickens Fair Bennekom streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op of de inhoud van deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om data, prijzen en teksten op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Dickens Fair Bennekom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van de Dickens Fair Bennekom op deze pagina.