Deelnemers

Aanmelden

Wat kunt u verwachten tijdens deze tweedaagse fair? 25.000 bezoekers aangevuld met een flinke dosis gezelligheid. Wij zorgen voor in stijl aangeklede kramen, sfeer en tal van activiteiten in het dorp. Bekijk “Proef de sfeer” voor een leuke impressie.

 

Wilt u deelnemen aan de Dickens Fair Bennekom? Meldt u dan aan via het formulier hieronder.

Online inschrijfformulier

Onderwerp: Algemeen deelname-, opgaveformulier

Editie: 16e editie

 

De altijd gezellige en sfeervolle Dickens Fair Bennekom dit jaar vooralsnog gehouden worden op:

 

Vrijdag 9 december 2022 van circa 14:00 uur tot 21:00 uur en

Zaterdag 10 december 2022 van circa 10:00 uur tot circa 16.30 uur.

 

 

De inschrijving sluit bij maximaal 100 deelnemers.

Schrijf u tijdig in, immers de belangstelling is groot.

Na ontvangst van uw inschrijfformulier zenden wij u een bevestiging.

Ontvangt u geen bevestiging neem dan contact op, er kan dan iets fout gegaan zijn.

 

Uw gegevens:

Gaat u bakken, braden?

Ik verklaar nadrukkelijk en onverkort dat ik zorgvuldig heb kennisgenomen van de condities en spelregels als genoemd in dit opgave formulier en zal daarnaar handelen.

Deelnemers:

Er is voor maximaal 15 deelnemers subsidie mogelijk van € 80 per deelnemer op volgorde van inschrijven.

Achteraf ontvangt u deze € 80 retour.

Particulier:

Sponsoren:

Alle sponsoren (vanaf €100) zullen wij in de media en met logo op onze website vermelden.

Alle sponsoren (vanaf € 250) zullen tevens op reclame spandoeken vermeld worden en op de sociale media.

Uw logo halen wij van uw website of internet of u wordt daarvoor t.z.t. benaderd.

Adverteerders:

Uw logo halen wij van uw website of internet of u wordt daarvoor t.z.t. benaderd.

AVG

Het zal u niet zijn ontgaan dat wij u inzake actuele AVG wetgeving moeten informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en of andere door u aan ons verstrekte gegevens. De door u opgegeven of anders kenbaar gemaakte NAW-, email en eventueel andere verstrekte gegevens worden door ons digitaal verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de organisatie, communicatie en correspondentie inzake de Dickens Fair Bennekom.

De door u verstrekte gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Ingaande heden gaan wij ervan uit dat; als u gegevens aan ons doorgeeft dat wij die mogen opslaan en mogen gebruiken als hiervoor is aangegeven, totdat u dit herroept. Wilt u geen communicatie of correspondentie van ons meer ontvangen, replay dan even, dan zullen wij al uw gegevens verwijderen. De gegevens die wij opslaan en gebruiken zijn de gegevens die u ons heeft doorgegeven. Heeft u nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of mail ons via

Vragen

Heeft u vragen dan graag contact opnemen per mail of telefonisch met G.A. Buizer tel: 06 - 53239977

(Graag in de avonduren tussen 20.00-21.30 uur)

Tel 9 en 8 bij elkaar op.
Condities, spelregels
 • Het kan zijn dat de overheden, op het laatste moment, verzwaarde eisen stellen aan de Dickens Fair Bennekom (DFB) in relatie tot bijvoorbeeld Corona. Op dit moment is daarover echter nog niets bekend. Het kan ook zijn dat we, op het laatste moment, moeten besluiten dat DFB niet door kan gaan. Uiteraard voeren wij overleg met de betrokken instanties.
  In verband hiermee kunnen wij geen schadeclaims aanvaarden en vragen daarvoor uw begrip.
  Mocht de DFB om deze reden geen doorgang kunnen vinden dan ontvangt u uw betaling binnen 30 dagen retour minus € 25 administratiekosten.

 

 • Voornoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
  Voor de betaling zenden wij u in oktober, november een nota, vermeerderd met 21% BTW.
  Betalingen dienen uiterlijk 30 november 2022 te zijn voldaan.
  Deelname is niet mogelijk als de bijschrijving niet op tijd door ons is ontvangen.
  Genoemde bedragen zijn voor één standaard kraam of plek.

 

 • We hebben een onder- en een bovengrens gesteld aan deelname namelijk minimaal 60, maximaal 100 deelnemers en minimaal 25 en maximaal 50 optredens.

 

 • Voor de verkoop van sterke drank moet u zelf tijdig vergunning aanvragen bij de gemeente Ede.
  Het is verplicht om tijdig een afschrift van die vergunning aan de Dickens Fair Commissie te overhandigen.

 

 • Voor de verkoop van eten gelden de wettelijke voorschriften en regels van de NVWA.

 

 • Als u gratis eten en of drinken wilt weggeven kan dat alleen na vroegtijdig overleg met en na goedkeuring van de DFC.

 

 • Deelnemers zijn verplicht de kraam beide dagen continue te bezetten en zich in Dickens sfeer te kleden.

 

 • Het is niet toegestaan later te beginnen en of eerder op te ruimen als de aangegeven tijden.       

 

 • Verlichting, wij zorgen voor stroompunten, zorg zelf voor ledverlichting en neem lange verlengsnoeren mee.
  Lampen met hoge wattages zijn niet toegestaan, neem dus led verlichting mee.

                         

 • Een plattegrond met uw plaats zal vlak voor de Dickens Fair per mail aan u worden verstrekt.
  De Dickens Fair wordt gehouden van het van Slootenplein tot en met het Bart van Elstplantsoen in Bennekom centrum, hier tussen komen ca. 100 kramen.
  Winkeliers die meedoen plaatsen wij zo dicht mogelijk bij hun eigen zaak. Wij houden zoveel mogelijk rekening met ieders wensen, doch kunnen u beslist geen gewenste of vaste plek garanderen.

 

 • Het is niet toegestaan andere dan kerst gerelateerde en aanverwante zaken te verkopen, overleg anders vroegtijdig even met de organisatie.

 

 • Vrijdag vanaf ca. 12.00 uur is er tijd om uw kraam in te richten.
  Vrijdagavond dient u uw kraam weer te ontruimen.

 

 • Gelieve dagelijks uw omgeving schoon te houden en schoon achter te laten, afval zelf afvoeren en dus mee naar huis nemen.
  Dat geldt ook voor de zaterdag. Het is niet toegestaan afval in publieke vuilnisbakken te deponeren of in containers van winkeliers en of omwonenden of achter te laten.

 

 • Deelnemers dragen hun eigen verantwoordelijkheid en deelname geschiedt geheel op eigen risico.

 

 • De DFC is bevoegd in te grijpen daar waar dat naar haar oordeel noodzakelijk is.

 

 • De DFC zal van vrijdag ca. 21:30 uur tot zaterdag ca. 7:00 uur zorgdragen voor beperkte beveiliging, bewaking.

 

 • Bij een verwachte windkracht 6 en hoger (KNMI norm) en of extreme koude en of Corona gerelateerde aspecten kan door de DFC besloten worden de Dickens Fair niet door te laten gaan. Wij vergoeden u dan uitsluitend op schriftelijk verzoek 100% van het betaalde rekening bedrag, mits voldaan is aan uw betalingsverplichting, minus € 25 administratiekosten.
  Dit besluit wordt u, indien nodig, circa 12 uur van tevoren uitsluitend per mail bericht.
  Neerslag en koude is geen aanleiding de Dickens Fair te annuleren.

 

 • Het is zonder toestemming niet toegestaan uw kraam te delen met een ander of onder te verhuren.

 

 • Het gebruik van vuurkorven of open vuur is niet toegestaan.

 

 • Mocht u uw kraam tegen de koude en of wind willen beschermen dan zijn alleen doorzichtige of witte zeilen toegestaan.
  U dient eventueel zelf te zorgen voor een kleed in uw kraam.

 

 • Ten aanzien van de te verkopen producten willen wij op tijd weten wat u gaat verkopen.
  We willen voorkomen dat er te veel gelijke producten verkocht gaan worden, zoals bijvoorbeeld worst.
  De aanvragen handelen wij op volgorde van binnenkomst af en het kan dus zijn dat wij u moeten verzoeken een ander product te gaan verkopen of moeten afwijzen.

 

 • Elk jaar zijn wij genoodzaakt de condities en spelregels op details te verbeteren en of uit te breiden.
  Wij doen dat niet voor niets, immers de eisen die worden gesteld aan dergelijke evenementen nemen toe.
  Wij vragen daarvoor uw begrip en medewerking en vertrouwen erop dat de Dickens Fair weer geheel tot ieders genoegen en naar ieders tevredenheid mag verlopen.

 

 • Met de gemeente is afgesproken dat zij een controle zullen uitvoeren, zorg dus voor een legitimatie, goedgekeurde gasslangen, de juiste blusmiddelen, de juiste koeltemperatuur, brandveilige werkomgeving, afvalbak met deksel, goedgekeurde brandblusser, drankvergunning als u eten of drinken gaat verkopen, en dergelijke.

Overzicht

Overzicht deelnemers

Zodra het programma bekend is kunt u hier zien welke deelnemers aanwezig zullen zijn.

Plattegrond