Deelname-, opgaveformulier editie 2019

De altijd gezellige en sfeervolle Dickens Fair Bennekom 2019 zal gehouden worden op:
vrijdag 13 december van circa 14:00 uur tot 21:00 uur en
zaterdag 14 december van circa 10:00 uur tot circa 16.30 uur.

De inschrijving sluit bij maximaal 100 deelnemers.
Schrijf u tijdig in, immers de belangstelling is vrij groot.
Na ontvangst van uw inschrijfformulier zenden wij u een bevestiging.
Ontvangt u geen bevestiging neem dan contact op, er kan dan iets fout gegaan zijn.


Uw gegevens:
Wilt u bij wat u gaat verkopen dit ook zo compleet en zo duidelijk mogelijk invullen

Namens/Bedrijf


Naam


Adres


Postcode


Plaats


Tel. nr.


E-mailadres


KvK nr.


Wat gaat u verkopen


Gaat u bakken of braden?

Opmerkingen/vragen

DeelnemersLid Ondernemers Vereniging Bennekom (OVB)

Winkelier, ondernemer (geen OVB lid)

Instelling, lokale vereniging, club, een goed doel nastrevend (niet commercieel, niet kerkelijk of politiek)Particulier

SponsorenAlle sponsoren (> €100) zullen wij in de media en met logo op onze website vermelden.


Alle sponsoren (> €250) zullen ook op een reclame spandoek vermeld worden, dat geplaatst wordt bij het begin en einde van het dorp en op sociale media.


Uw logo halen wij van uw website of internet of u wordt daarvoor t.z.t. benaderd.AdvertentieUw logo halen wij van uw website of internet of u wordt daarvoor t.z.t. benaderd.Subsidie

Voor goede doelen, organisaties en lokale verenigingen, niet kerkelijk, niet commercieel en niet politiek gebonden, is er dit jaar nog een korting van toepassing, die gesponsord wordt door Stichting Idee In Uitvoering.
Er is een beperkt budget beschikbaar, zodat wij alleen de eerste 15 aanmeldingen kunnen honoreren.
In tegenstelling tot eerdere jaren ligt de uitvoering hiervan bij de Dickensfaircommissie.

AVG

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat wij u inzake actuele AVG wetgeving moeten informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en of andere door u aan ons verstrekte gegevens.
De door u opgegeven of anders kenbaar gemaakte NAW-, email en eventueel andere verstrekte gegevens worden door ons digitaal verwerkt.
Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de organisatie, communicatie en correspondentie inzake Dickens Fair Bennekom.
De door u verstrekte gegevens zullen vanaf heden nooit aan derden worden verstrekt.
Ingaande heden gaan wij ervan uit dat; als u gegevens aan ons doorgeeft dat wij die mogen opslaan en mogen gebruiken als hiervoor is aangegeven, totdat u dit herroept.
Wilt u geen communicatie of correspondentie van ons meer ontvangen, replay dan even op deze mail, dan zullen wij al uw gegevens verwijderen.
De gegevens die wij opslaan en gebruiken zijn de gegevens die u ons heeft doorgegeven.
Heeft u nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of mail ons via info@dickensfairbennekom.nl

Opgeven

Door het volledig invullen en versturen van het webformulier.
Ook kunt u dit formulier printen (link 'Print het formulier' onderaan de pagina) en ingevuld mailen naar info@dickensfairbennekom.nl of opsturen naar:
Stichting Dickens Fair Bennekom
Pa. G.A. Buizer (secretaris)
Bovenweg 1-14
6721 HT BENNEKOM

Vragen

Heeft u nadere vragen dan graag contact opnemen per mail of met G.A. Buizer tel: 0318 430375
(graag in de avonduren van ca. 20.00-21.30 uur)

Voornoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. Voor de betaling zenden wij u dus een nota, vermeerderd met 21% BTW. Betalingen dienen uiterlijk voor 30 november 2019 te zijn voldaan. Deelname is niet mogelijk als de bijschrijving niet op tijd door ons is ontvangen.

Verklaring

Zonder deze verklaring aan te vinken, zal het formulier niet in behandeling worden genomen en kan het webformulier niet worden verzonden.Niet volledig ingevulde formulieren, worden niet behandeld! Alleen letters, cijfers en spaties gebruiken!


Condities, spelregels:

 • Voor de verkoop van sterke drank moet u zelf tijdig vergunning aanvragen bij de gemeente Ede. Het is verplicht om tijdig een afschrift van die vergunning aan de Dickensfaircommissie te overhandigen.
 • Voor de verkoop van eten gelden de wettelijke voorschriften van de NVWA .
 • Als u gratis eten en of drinken wilt weggeven kan dat alleen na vroegtijdig overleg en goedkeuring van de Dickensfaircommissie
 • Deelnemers zijn verplichtde kraam beide dagen continue te bezetten en zich in Dickens sfeer te kleden.
 • Het is niet toegestaan later te beginnen en of eerder op te ruimen.
 • Verlichting, wij zorgen voor enkele stroompunten, zorg zelf voor verlichting en overleg eventueel te zijner tijd zelf tijdig over stroom met de winkel achter uw kraam, neem lange verlengsnoeren mee. Verlichtingssnoeren met hoge wattages zijn niet toegestaan. Gebruik graag zo weinig mogelijk vermogen, de mogelijkheden zijn beperkt.
 • Een plattegrond met uw plaats zal te zijner tijd per mail aan u worden verstrekt. Wij houden zoveel als mogelijk rekening met ieders wensen.
 • Het is niet toegestaan andere dan kerst gerelateerde en aanverwante zaken te verkopen, overleg anders vroegtijdig even met de Dickensfaircommissie.
 • Vrijdag vanaf ca. 12.00 uur is er tijd om uw kraam in te richten.
 • Vrijdagavond dient u uw kraam weer te ontruimen.
 • Gelieve dagelijks uw omgeving schoon te houden en schoon achter te laten, afval zelf afvoeren en dus mee naar huis nemen. Dat geldt ook voor de zaterdag.
 • Deelnemers dragen hun eigen verantwoordelijkheid en deelname geschiedt geheel op eigen risico.
 • De Dickensfaircommissie is bevoegd in te grijpen daar waar dat naar haar oordeel noodzakelijk is.
 • De Dickensfaircommissie zal van vrijdag ca. 21:30 uur tot zaterdag ca. 7:00 uur zorgdragen voor beperkte beveiliging, bewaking.
 • Bij een verwachte windkracht 6 en hoger (KNMI norm) en extreme koude kan door de Dickensfaircommissie besloten worden de Dickens Fair niet door te laten gaan. Wij vergoeden u dan uitsluitend op schriftelijk verzoek 25% van het betaalde rekening bedrag, mits voldaan is aan uw betalingsverplichting. Dit besluit wordt u, indien nodig, circa 12 uur van te voren uitsluitend per mail bericht. Neerslag is geen aanleiding de Dickens Fair te annuleren.
 • Het is zonder toestemming niet toegestaan uw kraam te delen of onder te verhuren.
 • Het gebruik van vuurkorven, open vuur is niet toegestaan.
 • Mocht u uw kraam tegen de koude en of wind willen beschermen dan zijn alleen doorzichtige of witte plastic zeilen toegestaan. U dient eventueel zelf te zorgen voor een kleed in uw kraam.
 • Ten aanzien van de te verkopen producten willen wij op tijd weten wat u gaat verkopen. We willen voorkomen dat er te veel gelijke producten verkocht gaan worden, zoals bijvoorbeeld worst. De aanvragen handelen wij op volgorde van binnenkomst af en het kan dus zijn dat wij u moeten verzoeken een ander product te gaan verkopen of moeten afwijzen.
 • Elk jaar zijn wij genoodzaakt de condities en spelregels op details te verbeteren en of uit te breiden. Wij doen dat niet voor niets, immers de verantwoordelijkheden voor de organisatie van dergelijke evenementen nemen toe. Wij vragen daarvoor uw begrip en medewerking en vertrouwen erop dat de Dickens Fair weer geheel tot ieders genoegen en naar ieders tevredenheid mag verlopen.
 • Met de gemeente is afgesproken dat zij een controle zullen uitvoeren, zorg dus voor een legitimatie, goedgekeurde gasslangen, de juiste koeltemperatuur, brandveilige werk omgeving, afval bak met deksel, brandblusser, drankvergunning e.d. als u eten of drinken gaat verkopen.

Bevestiging

Wij sturen u na ontvangst van het formulier per mail een bevestiging.
Ontvangt u geen bevestiging neem dan direct contact met ons op!

Print het formulier