Uw gegevens:
Wilt u bij wat u gaat verkopen dit ook zo compleet en zo duidelijk mogelijk invullen

Namens/Bedrijf


Naam


Adres


Postcode


Plaats


Tel. nr.


E-mailadres


KvK nr.


Wat gaat u verkopen


Opmerkingen/vragen

DeelnemersLid Ondernemers Vereniging Bennekom (OVB)

Winkelier, ondernemer (geen OVB lid)

Instelling, vereniging, club, een goed doel nastrevend (niet commercieel, niet kerkelijk of politiek)

Particulier

Sponsoren

Alle sponsoren (> €100) zullen wij in de media en met logo op onze website vermelden.


Alle sponsoren (> €250) zullen ook op een reclame spandoek vermeld worden, dat geplaatst wordt bij het begin en einde van het dorp en op sociale media.


Uw logo halen wij van uw website of internet of u wordt daarvoor t.z.t. benaderd.AdvertentieUw logo halen wij van uw website of internet of u wordt daarvoor t.z.t. benaderd.Subsidie

Verenigingen en goede doelen organisaties kunnen bij Stichting Idee In Uitvoering (SIIU) subsidie aanvragen, zie onderstaand.
De aanvraag voor een bijdrage in de kosten kan ingediend worden via een email aan: info@stichtingideeinuitvoering.nl
Zo nodig kan gebruik gemaakt worden van het postadres:
Stichting Idee in Uitvoering,
Dhr. H. van den Oever
Edeseweg 117
6721 JT Bennekom.
Telefoon: 0318-41 38 00
Mobiel: 06-53 33 97 32
SIIU heeft een beperkt budget en handelt aanvragen af op volgorde van binnenkomst.
Als de aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt de aanvrager – zo mogelijk via e-mail – de gebruikelijke
subsidieovereenkomst ter ondertekening.
Zodra de getekende overeenkomst door SIIU retour is ontvangen, is de overeenkomst een feit.

AVG

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat wij u inzake actuele AVG wetgeving moeten informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en of andere door u aan ons verstrekte gegevens.
De door u opgegeven of anders kenbaar gemaakte NAW-, email en eventueel andere verstrekte gegevens worden door ons digitaal verwerkt.
Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de organisatie, communicatie en correspondentie inzake Dickensfair Bennekom.
De door u verstrekte gegevens zullen vanaf heden nooit aan derden worden verstrekt.
Ingaande heden gaan wij ervan uit dat; als u gegevens aan ons doorgeeft dat wij die mogen opslaan en mogen gebruiken als hiervoor is aangegeven, totdat u dit herroept.
Wilt u geen communicatie of correspondentie van ons meer ontvangen, replay dan even op deze mail, dan zullen wij al uw gegevens verwijderen.
De gegevens die wij opslaan en gebruiken zijn de gegevens die u ons heeft doorgegeven.
Heeft u nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of mail ons via info@dickensfairbennekom.nl

Opgeven

Door het volledig invullen en versturen van het webformulier.
Ook kunt u dit formulier printen (link 'Print het formulier' onderaan de pagina) en ingevuld mailen naar info@dickensfairbennekom.nl of opsturen naar:
Stichting Dickensfair Bennekom
Pa. G.A. Buizer (secretaris)
Heerdlaan 30
6721 GM BENNEKOM
ingaande 1-12-2018 Bovenweg 1-14, 6721 HT, Bennekom

Vragen

Heeft u nadere vragen dan graag contact opnemen per mail of met G.A. Buizer tel: 0318 430375
(graag in de avonduren van ca. 20.00-21.30 uur)

Verklaring

Zonder deze verklaring aan te vinken, zal het formulier niet in behandeling worden genomen en kan het webformulier niet worden verzonden.Niet volledig ingevulde formulieren, worden niet behandeld! Alleen letters, cijfers en spaties gebruiken!