Uw gegevens:
Wilt u bij wat u gaat verkopen dit ook zo compleet en zo duidelijk mogelijk invullen

Namens/Bedrijf


Naam


Adres


Postcode


Plaats


Tel. nr.


E-mailadres


KvK nr.


Wat gaat u verkopen


Opmerkingen/vragen


Lid Ondernemers Vereniging Bennekom (OVB)

Ondernemer, winkelier

Instelling, vereniging, club, een goed doel nastrevend (niet commercieel, niet kerkelijk of politiek)

Particulier (alleen als u niet bent ingeschreven bij de KvK en/of geen handeltje drijft)

Sponsor

Alle sponsoren zullen wij in de media vermelden.AdvertentieDe media neemt t.z.t. contact met u op.Subsidie

Verenigingen en goede doelen organisaties kunnen bij Stichting Idee In Uitvoering (SIIU) subsidie aanvragen, zie onderstaand.
De aanvraag voor een bijdrage in de kosten kan ingediend worden via een email aan: info@stichtingideeinuitvoering.nl
Zo nodig kan gebruik gemaakt worden van het postadres:
Stichting Idee in Uitvoering,
Dhr. H. van den Oever
Edeseweg 117
6721 JT Bennekom.
Telefoon: 0318-41 38 00
Mobiel: 06-53 33 97 32
SIIU heeft een beperkt budget en handelt aanvragen af op volgorde van binnenkomst.
Als de aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt de aanvrager – zo mogelijk via e-mail – de gebruikelijke
subsidieovereenkomst ter ondertekening.
Zodra de getekende overeenkomst door SIIU retour is ontvangen, is de overeenkomst een feit.

Opgeven

Door het volledig invullen en versturen van het webformulier.
Ook kunt u dit formulier printen (link 'Print het formulier' onderaan de pagina) en ingevuld mailen naar info@dickensfairbennekom.nl of opsturen naar:
Stichting Dickensfair Bennekom
Pa. G.A. Buizer (secretaris)
Heerdlaan 30
6721 GM BENNEKOM
ingaande 1-12-2018 Bovenweg 1-14, 6721 HT, Bennekom

Vragen

Heeft u nadere vragen dan graag contact opnemen per mail of met G.A. Buizer tel: 0318 430375
(graag in de avonduren van ca. 20.00-21.30 uur)

Verklaring

Zonder deze verklaring aan te vinken, zal het formulier niet in behandeling worden genomen en kan het webformulier niet worden verzonden.Niet volledig ingevulde formulieren, worden niet behandeld! Alleen letters, cijfers en spaties gebruiken!